• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 78 مهمان آنلاین داریم
خانه حماسۀ خاوران مهد مردان
مهد مردان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 31 تیر 1391 ساعت 19:22

مهد مردان


ای خراسان پيرِ تاريخ كُهن

مَهد عقل و علم و عرفان و سُخن

ای نگين خاتم خاور زمين

مام مردان خداخوی و امين

ای عدوی صلبی جبّارها

واژگون سازندۀ غدّارها

* * *

ای شكسته پشت استعمارها

كوفته فرق هزاران مارها

فرق مارانی، بسان «معتصم»

خصم دين و دشمن قدم عجم

خيره سرها با همه مكر و فسون

در مصافت با همه قدرت زبون

دور دورانی كه دژخيم عرب

كرده بُد روز وطن را تيره شب

ظاهراً در راه استعلاء دين

وه چه خونها ريخت در اين سرزمين

بس خليفه خصم خونخوار عجم

بيخت بر پهنای ايران خاك غم

تا خراسان را كند فرمان‌پذير

كی به روبه رام گردد نرّه شير

با هزاران مكر و تمهيد و حيل

در كمين ملّت ما چون اَجل

فتنه‌ها در ماورا‌ءالنهر كرد

شهد را در كام ملت زهر كرد

شد بهانه دين و بی دينانِ مست

بر هزاران سينه يازيدند دست

رسم تفتيش عقايد باب شد

چشم وجدان خُفت و حق در خواب شد

دربدر هر خانه را جويا شدند

خواستار هركجا زيبا شدند

خواستار جزيه و حق‌السّكوت

مثل فوج باج‌گير قوم لوت

تا كدامين باغ را نو رسته‌ای است

تا كدامين شاخ را گلدسته‌ای است

 

پيش‌كش بر بزم حكّامش كنند

ناگشوده كام ناكامش كُنند

ظاهراً الله و اكبر بر زبان

باطناً خصم كتاب آسمان

در زبان اهلاً و سهلاً لافشان

در عمل غارتگری اهدافشان

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 بهمن 1391 ساعت 19:59