• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 29 مهمان آنلاین داریم
شهریاران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 05:31

 

شهریاران

 

بتاریخ جهان در هر دیاری

حکومت رانده چندین شهریاری

ز خوب و بد فراوان یادگاری

به هریک نقش چند آموزگاری

اگر عالم پریشان و خراب است

قلوب مادران از غم کباب است

مگر تو ز آستین دستی بر آری

که جز نقش تو هر نقشی بر آب است

عمو سقّای پیر چشمه ساران

فرا گردت سبو خالی هزاران

سبو ها چشمه ها را وارسی کن

مشو غافل ز سمّ گرزه ماران

سر زلف ایاز و عقل سلطان

گره خورده به هم چون فک و دندان

به ملّت مژده ده واشد گره ها

به عزم و رای شورای و دبیران

دیاران در گذار روزگاران

بخود دیده فراوان یادگاران

عدالت یا جفا از شهریاران

به هریک نقشی از آموزگاران

از آنروزی که نامیدند نامم

سپردندم به مکتب باب و مامم

کنون گر پخته و گر خام ، خامم

معلّم پخته در مطبخ مدامم